Ginter, A., Kałuża, H. i Szarek, S. (2010) „Wiedza czy mądrość? Czynniki kształtujące przewagę konkurencyjną gospodarstw rolnych”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (149), s. 120–129. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/232 (Udostępniono: 15 czerwiec 2024).