Halamska, M., Michalska, S. i Śpiewak, R. (2010) „LEADER w Polsce. Drogi implementacji programu”, Wieś i Rolnictwo, (4 (149), s. 104–119. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/231 (Udostępniono: 2 grudzień 2021).