Rosner, A. (2010) „Rola ruchu naturalnego i migracyjnego w procesie zmian przestrzennego rozkładu gęstości zaludnienia obszarów wiejskich”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (149), s. 42–56. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/227 (Udostępniono: 14 lipiec 2024).