Chevalier, P. i Maurel, M.-C. (2010) „Program LEADER w krajach Europy Środkowej”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (149), s. 26–41. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/226 (Udostępniono: 20 czerwiec 2024).