Górecki, J. (2010) „Aktualna sytuacja żywnościowa świata”, Wieś i Rolnictwo, (3 (148), s. 107–117. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/217 (Udostępniono: 1 grudzień 2023).