Ryś-Jurek, R. (2010) „Struktura produkcji indywidualnego gospodarstwa rolnego w Polsce i w krajach UE-27. Analiza podobieństw w 2007 roku”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (148), s. 73–87. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/215 (Udostępniono: 12 czerwiec 2024).