Bukraba-Rylska, I. (2010) „Obraz wsi w debacie publicznej po roku ’89”, Wieś i Rolnictwo, (3 (148), s. 56-72. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/214 (Udostępniono: 29październik2020).