Niewiadomski, K. (2010) „Czynniki różnicujące rozwój gospodarstw agroturystycznych w Polsce”, Wieś i Rolnictwo, (2 (147), s. 199–210. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/207 (Udostępniono: 24 kwiecień 2024).