Czyżewski, A., Poczta-Wajda, A. i Sapa, A. (2010) „Przepływy finansowe między Polską a Unią Europejską w ramach Wspólnej polityki Rolnej na tle wyników ekonomicznych rolnictwa”, Wieś i Rolnictwo, (2 (147), s. 109–122. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/201 (Udostępniono: 21 luty 2024).