Dzun, W. (2010) „Problemy rozwoju rolnictwa Białorusi w latach 1990-2009”, Wieś i Rolnictwo, (2 (147), s. 35–48. doi: 10.53098/wir.2010.2.147/02.