Forum Inicjatyw Rozwojowych (2010) „Wspólna polityka rolna po 2013 roku”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (147), s. 9–19. doi: 10.53098/wir.2010.2.147/00.