Sioma, S. (2019) „Rola instrumentów finansowych Wspólnej Polityki Rolnej w przekształceniach związanych z zalesieniem gruntów o marginalnym znaczeniu dla rolnictwa”, Wieś i Rolnictwo, (2 (183), s. 89–107. doi: 10.53098/wir022019/04.