Perepeczko, B. (2010) „Postawy i oczekiwania proekologiczne mieszkańców wsi obszarów chronionych”, Wieś i Rolnictwo, (1 (146), s. 157–170. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/185 (Udostępniono: 10 grudzień 2023).