Kłodziński, M. (2010) „Rozwój terenów wiejskich objętych siecią ekologiczną Natura 2000”, Wieś i Rolnictwo, (1 (146), s. 146–156. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/184 (Udostępniono: 7 grudzień 2023).