Bołtromiuk, A. (2010) „Biebrzański Park Narodowy jako przykład integracji funkcji ochronnej i rolniczej na obszarach Natura 2000”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (146), s. 131–145. doi: 10.53098/wir.2010.1.146/08.