Bołtromiuk, A. (2010) „Biebrzański Park Narodowy jako przykład integracji funkcji ochronnej i rolniczej na obszarach Natura 2000”, Wieś i Rolnictwo, (1 (146), s. 131–145. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/183 (Udostępniono: 11 grudzień 2023).