Zegar, J. (2010) „Warunki środowiskowe a ekonomika gospodarstw rolnych”, Wieś i Rolnictwo, (1 (146), s. 106–121. doi: 10.53098/wir.2010.1.146/06.