Stanny, M. (2010) „Poziom rozwoju gospodarczego i społecznego gmin wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski względem klasyfikacji obszarowej sieci Natura 2000”, Wieś i Rolnictwo, (1 (146), s. 93–105. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/180 (Udostępniono: 23 luty 2024).