Stanny, M. (2010) „Poziom rozwoju gospodarczego i społecznego gmin wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski względem klasyfikacji obszarowej sieci Natura 2000”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (146), s. 93–105. doi: 10.53098/wir.2010.1.146/05.