Habuda, A. (2010) „Pozycja prawna gminy wiejskiej w procedurze wyznaczania i ochrony obszarów Natura 2000”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (146), s. 80–92. doi: 10.53098/wir.2010.1.146/04.