Florek, M., Lachowski, S. i Sosnowska, S. (2010) „Zagrożenia związane z wykonywaniem przez dzieci prac rolnych w opinii uczniów szkół wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego”, Wieś i Rolnictwo, (1 (146), s. 48–58. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/177 (Udostępniono: 11 grudzień 2023).