Nawrocki, T. (2009) „Czynniki warunkujące sprzedaż nieruchomości rolnych Skarbu Państwa”, Wieś i Rolnictwo, (4 (145), s. 268–276. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/174 (Udostępniono: 11 grudzień 2023).