Ziółkowska, J. (2009) „Efektywność gospodarstw wielkotowarowych w latach 2005-2007 – pomiar metodą nieparametryczną”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (145), s. 226–245. doi: 10.53098/wir.2009.4.145/14.