Jaroszewska, J. i Rembisz, W. (2019) „Relacje czynnikowe i produktywnościowe w rolnictwie Unii Europejskiej”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (183), s. 31–55. doi: 10.53098/wir022019/02.