Paszkowski, S. (2009) „Problemy finansowania rolniczych ubezpieczeń emerytalno-rentowych w Polsce”, Wieś i Rolnictwo, (4 (145), s. 157–180. doi: 10.53098/wir.2009.4.145/10.