Wilkin, J. (2009) „Wielofunkcyjność rolnictwa – konceptualizacja i operacjonalizacja zjawiska”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (145), s. 9–28. doi: 10.53098/wir.2009.4.145/01.