Agencja Rynku Rolnego (2009) „Działania informacyjne i promocyjne dotyczące żywności wysokiej jakości w ramach PROW 2007–2013”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (144), s. 163–165. doi: 10.53098/wir.2009.3.144/14.