Werenowska, A. (2009) „Sprawozdanie z konferencji «Rozwój obszarów wiejskich – wizerunek medialny»”, Wieś i Rolnictwo, (3 (144), s. 153–157. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/154 (Udostępniono: 4 grudzień 2023).