Czternasty, W. (2009) „Recenzja książki Aleksandra Grzelaka «Związki gospodarstw rolnych z rynkiem w Polsce po 1990 roku. Próba określenia intensywności i efektywności»”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (144), s. 147–152. doi: 10.53098/wir.2009.3.144/11.