Koziolek, A. (2019) „Geneza polskiej prasy ludowej w zaborze rosyjskim”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (182), s. 105–121. doi: 10.53098/wir012019/06.