Jalinik, M. (2009) „Propozycje zmian w kategoryzacji gospodarstw agroturystycznych”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (144), s. 109–122. doi: 10.53098/wir.2009.3.144/07.