Majchrzak, A. i Stanisławska, J. (2009) „Zróżnicowanie poziomu życia gospodarstw domowych według grup społeczno-ekonomicznych i ich wielkości”, Wieś i Rolnictwo, (3 (144), s. 98–108. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/148 (Udostępniono: 11 grudzień 2023).