Pawłowska-Tyszko, J. (2009) „Ocena rynku ubezpieczeń majątkowych w rolnictwie polskim”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (144), s. 85–97. doi: 10.53098/wir.2009.3.144/05.