Czyżewski, A. (2009) „Recenzja książki Krzysztofa Firleja Rozwój przemysłu rolno-spożywczego w sektorze agrobiznesu i jego determinanty”, Wieś i Rolnictwo, (2 (143), s. 177–184. doi: 10.53098/wir.2009.2.143/11.