Żółkiewski, P. (2019) „Preferencje rolników z Lubelszczyzny w zakresie korzystania z usług doradczych”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (182), s. 87–106. doi: 10.53098/wir012019/05.