Komorowska, D. (2009) „Wpływ wspólnej polityki rolnej na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce”, Wieś i Rolnictwo, (2 (143), s. 163–171. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/139 (Udostępniono: 11 grudzień 2023).