Komorowska, D. (2009) „Wpływ wspólnej polityki rolnej na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (143), s. 163–171. doi: 10.53098/wir.2009.2.143/09.