Krzyżowski, Łukasz (2009) „Wiejskie migrowanie na przestrzeni stu lat. Studium przypadku gminy Radgoszcz”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (143), s. 113–133. doi: 10.53098/wir.2009.2.143/06.