Czykier-Wierzba, D. i Wierzba, P. (2009) „Wpływ polityki spójności na integrację gospodarczą i społeczną w Unii Europejskiej w latach 1988-2008”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (143), s. 93–112. doi: 10.53098/wir.2009.2.143/05.