Adamowicz, M. (2009) „Współczesna rola rolnictwa a modele interwencjonizmu rolnego”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (143), s. 32–54. doi: 10.53098/wir.2009.2.143/02.