Redakcja (2009) „Informacja o I Kongresie Nauk Rolniczych «Nauka – praktyce», Puławy, 14-15 maja 2009 rok”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (142), s. 206–207. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/130 (Udostępniono: 28 maj 2024).