Proń-Nowak, N. (2009) „Prognozowanie pomyślnej przyszłości dla obszarów wiejskich w globalizującym się świecie – XII Światowy Kongres Socjologii Wsi, Goyang 2008”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (142), s. 199–202. doi: 10.53098/wir.2009.1.142/14.