Kowalczyk, S. (2009) „Struktury kierowania agrobiznesem w Polsce. Teoria, analiza, tendencje”, Wieś i Rolnictwo, (1 (142), s. 184–191. doi: 10.53098/wir.2009.1.142/11.