Bryła, P. (2009) „Konsekwencje regionalizacji systemu płatności bezpośrednich – wyniki badań francuskich ośrodków naukowych”, Wieś i Rolnictwo, (1 (142), s. 85–99. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/119 (Udostępniono: 11 grudzień 2023).