Banecki, J., Nurzyńska, I. i Wiatrak, T. (2008) „Sektorowy Program Operacyjny «Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na lata 2004-2006». Wstępna ocena”, Wieś i Rolnictwo, (4 (141), s. 202–216. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/112 (Udostępniono: 1 grudzień 2023).