Banecki, J., Nurzyńska, I. i Wiatrak, T. (2008) „Sektorowy Program Operacyjny «Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na lata 2004-2006». Wstępna ocena”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (141), s. 202–216. doi: 10.53098/wir.2008.4.141/15.