Laskowska, E. (2008) „Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji Rolnictwo i gospodarka żywnościowa Polski w ramach Unii Europejskiej”, Wieś i Rolnictwo, (4 (141), s. 195–201. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/111 (Udostępniono: 11 grudzień 2023).