Maciejczak, M. (2008) „Uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa – Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji 55-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie”, Wieś i Rolnictwo, (4 (141), s. 185–194. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/110 (Udostępniono: 11 grudzień 2023).