Drygas, M. (2008) „Sprawozdanie z konferencji Polityka rolna Stanów Zjednoczonych w świetle FARM BILL 2008 oraz przyszłość WPR Unii Europejskiej po 2013 roku”, Wieś i Rolnictwo, (4 (141), s. 180–184. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/109 (Udostępniono: 1 grudzień 2023).