Pawlak, K. i Poczta, W. (2008) „Pozycja konkurencyjna polskiego sektora rolno-spożywczego na jednolitym rynku europejskim”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (141), s. 81–102. doi: 10.53098/wir.2008.4.141/05.