Borowska, A. (2008). Produkty regionalne w Portugalii. Wieś I Rolnictwo, (3 (140), 142–155. https://doi.org/10.53098/wir.2008.3.140/12