Kowalczyk, E. (2024). Proces starzenia się ludności Polski. Przyczyny i skutki. Wieś I Rolnictwo, (1 (202), 7–40. https://doi.org/10.53098/wir.2024.1.202/01