Miś, T. (2008). Rola lokalnych instytucji w absorpcji środków unijnych dla rolnictwa w opinii rolników południowo-wschodniej Polski. Wieś I Rolnictwo, (3 (140), 130–141. https://doi.org/10.53098/wir.2008.3.140/11