Stanny, M. (2008). Zróżnicowanie poziomu rozwoju funkcji gospodarczych obszarów wiejskich w Polsce – ujęcie typologiczne. Wieś I Rolnictwo, (3 (140), 116–129. https://doi.org/10.53098/wir.2008.3.140/10